Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

Bank Kengashining bankni boshqarish vazifasini yanada samaraliroq amalga oshirish maqsadlari hamda bank faoliyatini nazorat qilish majburiyatlarini bajarish uchun bank Kengashi huzurida uning vakolatlariga kiruvchi eng muhim masalalarni ko‘rib chiqadigan va tavsiyalarni ishlab chiqadigan qo‘mitalar faoliyat ko‘rsatadi.


Auditorlik qo‘mitasi

Qo‘mita faoliyatining asosiy maqsadi bankda tegishli ichki nazorat tizimini tashkil etish va qo‘llab-quvvatlash hisoblanadi

Qo’mitaning vazifalari:

 • moliyaviy hisobot va ichki audit siyosatini ishlab chiqish va tasdiqlash jarayonida ishtirok etish;
 • nazorat, moliyaviy va boshqa hisobotlarning taqdim etilishi, to’liqligi, ishonchliligi ustidan nazorat o’rnatish;
 • Kengash yig’ilishlari uchun axborot tayyorlash va o‘z vakolati doirasiga kiruvchi masalalar bo’yicha Kengashga hisobotlar taqdim etish;
 • bankning ichki va tashqi auditorlar bilan o‘zaro munosabatlarini nazorat qilish;
 • ichki audit xizmati rahbarini lavozimga tayinlash (ishdan bo‘shatish) masalasini ko‘rib chiqish va Kengashga taklif kiritish;
 • har chorakda ichki audit xizmati hisobotlarini o‘rganish va Kengashga taqdim etish;
 • mazkur tizimlarning samaradorligi va izchilligini ta’minlash maqsadida bankning ichki nazorati va ichki audit tizimini baholash, ichki audit tekshiruvlari rejalari va ularning davriyligini ko’rib chiqish, ichki audit xizmati rahbari tomonidan o‘ziga yuklangan vazifalarning bajarilish darajasini baholashda ishtirok etish va o‘z fikrini bildirish;
 • har chorakda kamida bir marta ichki audit xizmati rahbari bilan uchrashish va ichki audit xizmati faoliyatiga bog’liq masalalarni muhokama qilish;
 • tashqi auditor takliflarini baholashda Kengashga amaliy yordam ko‘rsatish, tashqi auditorni tanlashda Kengashga tavsiyalar tayyorlash;
 • Kengashga tashqi auditorlar xizmatlari uchun haq to‘lashning maksimal miqdori va ular bilan shartnoma tuzish (bekor qilish) to‘g‘risida takliflar kiritish;
 • tashqi auditorlar uchun texnik topshiriqlarni ishlab chiqishda Kengashga amaliy yordam ko‘rsatish;
 • ichki va tashqi audit hisobotlarini qabul qilish va qonun hujjatlari, bank siyosati va mahalliy hujjatlardagi nomuvofiqliklar hamda nazorat qiluvchi bo‘linmalar tomonidan aniqlangan kamchiliklarning bank Boshqaruvi tomonidan bartaraf etilishini nazorat qilish;
 • tashqi audit hisobotlari va xulosalarini ko‘rib chiqish va ularni Kengashga taqdim etish;
 • tashqi auditorlarning faoliyati qoniqarsiz bo‘lgan hollarda ularni o‘zgartirish bo‘yicha Kengashga takliflar kiritish;
 • bank faoliyatining shaffofligi, shuningdek, ma’lumotlar oshkor etilishining aniqligi va to‘g‘riligini ko’rib chiqish;
 • o‘z faoliyati to‘g‘risida hisobot tayyorlash va hokazo.

Xodimlarni baholash, rivojlantirish va mukofotlar qo'mitasi

 • Bank xodimlarini boshqarish va rivojlantirish sohasidagi asosiy qoidalarni amalga oshirish;
 • qo'yilgan vazifalarni samarali bajarish uchun bank va uning tarkibiy bo'linmalarining sanoqli xodimlarini monitoring qilish va optimallashtirish;
 • korporativ qadriyatlarni rivojlantirish va bankning korporativ madaniyatini joriy etish;
 • bankning barcha xodimlariga individual ustamalar va boshqa turdagi rag'batlantirish to'lovlarini belgilash to'g'risida qaror qabul qilish (zarur bo'lganda);
 • bank va uning tarkibiy bo'linmalari xodimlariga ish haqi va boshqa to'lov turlari bo'yicha ustamalar shkalasini belgilash;
 • bank xodimlarini o'qitish (qatnab o'qish va kechki o'qish) uchun to'lash to'g'risida qarorlar qabul qilish;
 • kollegial qarorga muhtoj bo'lgan xodimlar bilan ishlash masalalarini ko'rib chiqish.

Bankdagi manfaatlar to'qnashuvlarini hal qilish bo'yicha komissiya

Aktsiyadorlar, mijozlar, boshqaruv organlari a'zolari va bank xodimlarining manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi og'zaki va yozma bayonotlari va da'volarini hisobga olgan holda nizolar yuzaga kelishiga yo'l qo'ymaslik, shuningdek, yuzaga kelgan yoki yuzaga keladigan nizoni bartaraf etadigan qonuniy va asosli bo'lgan, yechimni qidirish.


Bankning korporativ kreditlash bo'yicha kredit qo'mitasi

Qo‘mita faoliyatining asosiy maqsadi Bank Kredit siyosatini amalga oshirish va Bankning Kredit siyosati, mahalliy hujjatlari va O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq tavakkalchilik darajasi maqbul bo‘lgan korporativ kreditlash bo‘yicha bankning kreditlash operatsiyalari portfelini shakllantirish hisoblanadi.

Quyidagilar Qo’mitaning asosiy vazifalari hisoblanadi:

 • yuridik shaxslar, yuridik shaxs tashkil etmagan holda yakka tartibdagi tadbirkorlarni korporativ kreditlash bo’yicha masalalarni ko‘rib chiqish;
 • kredit operatsiyalar bo’yicha yuzaga kelishi mumkin bo’lgan moliyaviy yo’qotishlarni kamaytirish bo’yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish;
 • O’zbekiston Respublikasi Markaziy bankining bank kredit operatsiyalari bo’yicha kredit portfeli holatini nazorat qilish;
 • kredit xavf-xatarini minimallashtirish, bankning Kredit siyosati, mahalliy hujjatlari va O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq, Markaziy bank resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish;
 • Bankning Kredit siyosati, mahalliy hujjatlari va O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq korporativ kreditlash qismi bo‘yicha O’zbekiston Respublikasi Markaziy bankining kredit xavf-xatarlarini boshqarish jarayoni samaradorligini nazorat qilish;

Bank chakana kreditlashi bo'yicha kredit qo'mitasi.

Qo‘mita faoliyatining asosiy maqsadi Bank Kredit siyosatini amalga oshirish va Bankning Kredit siyosati, mahalliy hujjatlari va O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq tavakkalchilik darajasi maqbul bo‘lgan chakana kreditlash bo‘yicha bankning kreditlash operatsiyalari portfelini shakllantirish hisoblanadi.

Quyidagilar Qo’mitaning asosiy vazifalari hisoblanadi:

 • jismoniy shaxslarni chakana kreditlash bo’yicha masalalarni ko‘rib chiqish;
 • kredit operatsiyalari bo’yicha chakana kredit portfeli holatini ichki nazorat qilish tartiblari va usullarini ishlab chiqish;
 • kredit xavf-xatarini minimallashtirish, bankning Kredit siyosati, mahalliy hujjatlari va O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq, Bank resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish;
 • Bankning Kredit siyosati, mahalliy hujjatlari va O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq chakana kreditlash qismi bo‘yicha bankning kredit xavf-xatarlarini boshqarish jarayoni samaradorligini nazorat qilish;

Moliya qo‘mitasi

Moliya qo‘mitasining funksiyalari quyidagilar hisoblanadi: Bankning adekvat to‘lovga layoqatliligida likvidlilik va daromadlilikning optimal nisbatini ta’minlash.

Qo‘mitaning asosiy vazifalari quyidagilar hisoblanadi:

 • bankning biznes-rejasi va siyosatini ishlab chiqishda ishtirok etish;
 • bankda likvidliligi bilan birgalikda olib boriladigan avtiv operatsiyalarning daromadliligini nazorat va tahlil qilinishi, hamda passiv operatsiyalarning xarajatdorligini ta’minlovchi, bank aktivlari va passivlari tuzilmasini optimallashtirish bo‘yicha uslublar, sxemalar va mexanizmlarni ishlab chiqish va joriy etish;
 • tahliliy ishlarni aktiv-passiv operatsiyalarni boshqarishga nisbatan zamonaviy boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun adekvat ma’hlumotlar olinishini ta’minlaydigan darajada tashkil etish, muvofiqlashtirish va olib borish;
 • bankning bank xizmatlari bozorida va moliya bozoridagi jozibadorligini ta’minlash uchun innovatsion loyihalarni tashkil etish va muvofiqlashtirish.  

Xodimlarni baholash rivojlantirish va mukofotlash qo'mitasi

Boshqarma qoshidagi HR - qo'mitasining asosiy maqsadi - Bankning kadrlar siyosatini amalga oshirish.

Boshqarma qoshidagi HR - qo'mitasining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

 • bank xodimlarini boshqarish va rivojlantirish sohasidagi asosiy nizomlarni amalga oshirish;
 • oldinga qo'yilgan vazifalarni samarali bajarish uchun bank va uning tarkibiy bo'linmalari xodimlari son tarkibini monitoring qilish va optimallashtirish;
 • o'z vakolati doirasida bank va uning tarkibiy bo'linmalari xodimlariga ish haqi va boshqa to'lov turlari uchun ustamalarni belgilash / ushlab qolish / kamaytirish / oshirish;
 • bank va uning tarkibiy bo'linmalari xodimlarining korporativ qadriyatlarga, ijro va mehnat intizomiga rioya etishlarini nazorat qilish;
 • kollegial qarorga muhtoj bo'lgan xodimlar bilan ishlash masalalarini ko'rib chiqish.

Boshqarma qoshidagi HR- qo'mitasining vakolatiga quyidagi boshqaruv va boshqa xodimlar uchun baholash, mukofotlash, jazolash va rivojlanish dasturlari kiradi, Bank Kuzatuv kengashi tarkibidagi HR- qo'mitasi vakolatiga kiradigan xodimlar bundan mustasno:

 • Bosh ofis, Markaziy operatsion bo'lim (keyingi o'rinlarda MOB), Bank xizmatlari markazi xodimlari;
 • Bank Bosh ofisining nomenklaturasiga kiritilgan bank filiallari xodimlari.
 • bank filiallari (boshqarmalari, bo'limlari) tarkibiy bo'linmalari rahbarlari.

Yuqoridagi xodimlarning noto'g'ri xatti-harakatlari uchun moddiy javobgarlikka tortish va intizomiy jarima choralar va ta'sir choralarini (ogohlantirish, ustamalarni ushlab qolish / kamaytirish, mukofotlarni ushlab qolish/ kamaytirish) Bankning amaldagi mahalliy hujjatlari va amaldagi qonunchilikka muvofiq HR- qo'mitasining qarori asosida amalga oshiriladi.

So’rov

"Kapitalbank" ATB da xizmat ko'rsatish sifati sizni qoniqtiradimi?
Belgilangan matnni tinglash uchun quyidagi tugmani bosing Powered by GSpeech